Polityka Firmy


Zasady, którymi kierujemy się w naszej działalności ujęte zostały w Kodeksie Postępowania oraz innych istotnych dokumentach sporządzonych w formie deklaracji przedsiębiorcy lub polityki działania w określonym obszarze.

Ich ustanowienie przez Zarząd Spółki ma na celu zapewnienie prowadzenia i rozwijania działalności Firmy w poszanowaniu norm prawnych i etycznych.

Wytyczne w nich zawarte koncentrują się na wybranych zagadnieniach, które nasze Przedsiębiorstwo postrzega jako istotne dla zapewnienia zarówno wysokiej etyki swojej działalności jak i posiadanych relacji biznesowych.

 

Kodeks Postępowania    

Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa Informacji   

Polityka Antykorupcyjna

Procedura Antykorupcyjna 

Polityka Środowiskowa

Polityka BHP

Polityka Energetyczna

Kodeks Postępowania Kontrahentów