Usługi

Przetwórstwo tworzyw sztucznych


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie detalu.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Ciśnieniowe odlewanie ze stopów cynku


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie odlewu.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Odlewanie odśrodkowe stopów cynku


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie odlewu.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Produkcja form oraz narzędziownia


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Laserowa obróbka blach


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Gięcie numeryczne blach i profili


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Galwanizacja


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Obróbka plastyczna metali


Oferujemy kompleksową usługę od projektowania po wykonanie.
Przykładowe nasze realizacje:
 

 

 

Produkty

Części maszyn